torsdag, april 25, 2013

Hei alle i Alta: oppstart av barnekor


Nå starter vi opp med samiskspråklig barnekor i Alta.

I forbindelse med verdenskonferansen som avholdes i Alta i juni starter vi opp med et samiskspråklig prosjektkor for barn mellom 7- 16 år. Vi starter eventyret med å jobbe kreativt med stemmeøvelser, kreativ scenetrening, samisk sang og joik. Første opptreden blir i juni 2013 på Finnmarkshallen i forbindelse med ÁLTÁ 2013 urfolkskonferansen i Alta.

Sametinget har invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til en internasjonal og forberedende urfolkskonferanse i Alta, Finnmark, 8. til 12. juni 2013. Omkring 800 urfolksdelegater, ulike observatører og representanter for presse fra hele verden er ventet til Alta i juni 2013 for å forberede FNs generalforsamlings verdenskonferanse om urfolk i New York i 2014.
Denne gjengen får vi altså lov til å opptre for, så det blir stort!
Første øving: mandag 13.mai kl 18

Bli med på en spennende musikalsk reise sammen med den samiske artisten Ann-Mari Andersen som har mange års erfaring med barnekor og kreativt arbeid.

Påmelding innen 6.mai på mail: altasamistars@gmail.com
(først til mølla prinsippet)

Oppdragsgiver: Sametinget og Alta kommune


1 kommentar:

Blogzweden sa...

Very beautiful picture. You have taken the picture?