onsdag, januar 26, 2022

Planlegging av fremlegg


Hvordan går det? Jeg har hatt det rimelig hektisk den siste uken og ikke rukket noe særlig komme innom bloggen. Det er snart 6.febr og og en forbindelse planlegges det et fagseminar om ulike urfolksperspektiver på sosialt arbeid. 

Jeg og Nina Hermansen fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UIT det arktiske universitet skal ha et innlegg sammen som heter "Bra nok - eller burde jeg kunnet samisk bedre?" Den er basert på undersøkelser både jeg og Nina har gjort separat i ulike målgrupper, og som er kommet ut som ulike forskningsartikler. Forskningen har tatt utgangspunkt i målgrupper som er etnisk samisk men ikke har et aktivt samisk språk. Min gruppe er folk i ulike samiske bygder som er født opp vokst i det samiske men som ikke snakker samisk, altså har norsk som hovedmål. Nina har tatt utgangspunkt i en yngre gruppe i ulike deler av Finnmark. Begge undersøkelsene har tatt utgangspunkt med samme teoretisk bakteppe, affektteoretiske perspektiver, noe som gjør at vi kan ha innlegg sammen. Kort kan jeg jo si at min artikkelviser at affekter som kommer til uttrykk må forstås ut fra de historier som blir aktualisert  og kontekstualisert gjennom det å ikke beherske det samiske språket i ulike situasjoner der det burde være helt naturlig snakke samisk.  Dermed kan de sammenlignes med elefanten i rommet som ingen snakker om. Dette kan også sees i sammenheng med en fornorskningshistorie som emosjonelt har påvirket andre og ikke minst en selv.  Å falle utenfor normalen blir et affektivt merarbeid, et ubehag, og for mange i denne gruppen kan det en opplevelse av utenforskap. 


 


Ingen kommentarer: