søndag, november 15, 2015

Paris - my heart

Mitt hjerte er i Paris
"Pray for Paris"

Jeg har har vært der mange  ganger for å hente mitt hjerte tilbake

Jeg fordømmer vold og terror
Jeg nekter bli tatt av frykt

For det er nettopp det terror handler om: frykt

Jeg velger kjærlighet og jeg ber for Paris.

Love and peace