onsdag, februar 09, 2022

Forskningsgruppen vår Ingdignous Voices fra UIT


Dette er en del av gjengen som tilhører Indiginous voices forskningsgruppe som har som mål og forske og drive utviklingsarbeid rettet mot urfolk. Vi er mange ulike mennesker med mange ulike perspektiver som gjør det spennende. 


---

Ingen kommentarer: