søndag, november 28, 2021

Joik på Netflix

Ny julefilm på nettflix. Hva har Berit Margrethe Oskal og Michelle Obama til felles? Jo samme film. Berit joiker i filmen (og ikke mindre enn MIN joik). Søk opp å se. Er ikke det kult så vet ikke jeg. Superstolt.

Ingen kommentarer: