lørdag, november 04, 2017

Svart - hvitt

Livet
Svart-hvitt bilde fra livet. Ingen mennesker. Ingen forklaring.

Bilder er som musikk, et hvert enkelt menneske har sin tolkning av det. Om man vil det eller ikke så tolker man uttrykket ut fra sitt eget perspektiv og sitt ståsted, basert på tidligere erfaringer. Rett og slett gjennom sine brilleglass. Hele vårt liv er basert på egne erfaringer på godt og vondt, som gjør at ingenting er svart-hvitt, men heller full av nyanser og farger.

Jeg kan godt dele mine erfaringer med deg, men en plass i min formidling har du begynt å omformulere budskapet til din forståelsesverden. Det er dette som gjør livet så spennende, fordi vi er en stor gjeng individer på denne klode med individuelle forståelser basert på de erfaringer man har gjort seg, helt fra man fødes og gjennom livet.

Kan dette da bety at mennesket ikke fødes fritt? Vi fødes inn i en verden basert på rammer, familiestrukturer, kulturer, verdier og normer, som de som adferdsjusterer deg har fått gjennom sine liv...
 Slik er det bare.
 Svart-hvitt bilde fra livet..
Hvert av disse bildene har lange historier, basert på mitt liv. Om jeg ikke foreteller historien gjør det ikke noe, siden det er mitt budskap til deg som du allerede har omgjort passende til deg.

 Ønsker deg en fin dag. Be blessed :)

Ingen kommentarer: