torsdag, desember 27, 2012

the strongest karate, KYOKUSHIN

barnegradering alta karateklubb. for en fantastisk gjeng barn:) nærmere 40 barn stripegraderte seg. lukas tok sin 3.stripe. så stolt, og mamma stolt. jeg må si jeg beundrer marianne og tommy edvardsen som står på for barn og unge i alta. mandag er det ungdomstrening en time så voksen trening en time. tirsdag barnekarate en time, onsdag voksen karate, torsdag barnekarate og fredag for de høyest graderte. respekt. dette har de holdt på i mange år med.

7. oktober 1987 ble Alta karateklubb stiftet, av sensei Tommy Edvardsen, sort belte av 4. grad. Edvardsen var også med på å starte Vadsø Karateklubb i 1982. Alta karateklubb tilhører stilarten Kyokushinkai, og er medlem av Norges Kyokushin karate-organisasjon, Norges kampsportforbund og Norges idrettsforbund. Alle medlemmer er forsikret gjennom NKF. Klubben har de siste årene hatt i underkant av 100 medlemmer, juniorgruppa inkludert. Alta karateklubb er en av de største kampsportklubbene i Finnmark, og har per 2008 fire instruktører med svart belte. Våre instruktører, også de som trener juniorgruppa, har godkjent trenerutdanning. Hovedtrener Tommy Edvardsen har blant annet Trener I-kurs, Trener II-kurs, Budo grunnkurs og A-kurs for treningsledere.

 Hva er karate? Egentlig betydde karate "Kinesisk kampsport", fordi det kinesiske tegnet " TANG" leses som "KARA" på japansk. I 1937 ble navnet endret, og karate kom til å bety "TOM HÅND", det vil si uten bruk av våpen.Karaten ble utviklet som selvforsvar for munker som var på farefulle ferder. Stilarten oppsto for omkring 1500 år siden. I dag trenes karate som selvforsvar, sport og fysisk trening, men det enestående med karate er at det også er en trening av både kropp og sinn. Det gir ikke bare utøveren fysisk velvære, men også en psykisk harmoni og ikke minst selvtillit, som kan være av stor betydning for hele personens eksistens. Kvinner, menn og barn kan trene karate med stort utbytte. Som kondisjons- smidighets- og styrketrening er karate unik i så måte, for alle, uansett alder. Gjennom teknikken og de spesielle treningsformer blir alle kroppens viktige muskler trent opp harmonisk. Den dypere meningen med karate er å kunne oppnå en psykisk stabilitet og harmoni, som skal gi utøverens liv et større innhold. Karate må betegnes som et av de mest effektive våpenløse kampsystem som finnes.


THE KYOKUSHIN IDEAL

Keep your:kanku-100
  • head low (modesty),
  • eyes high (ambition),
  • mouth shut (serenity);
base yourself on filial piety and benefit others.THE KYOKUSHIN SPIRIT

  • karate_logoThe heart of our karate is real fighting.
  • There can be no proof without real fighting.
  • Without proof there is no trust.
  • Without trust there is no respect.
  • This is a definition in the world of Martial Arts.

Ingen kommentarer: