fredag, mars 18, 2022

Årsmøtedag i Samiske komponister 2022

I dag har vi årsmøte i Samiske komponister. Hyggelig og treffes igjen fra fjern og nær. Hva er samiske komponister: 

Samiske Komponister / Sámi Komponisttat er en faglig organisasjon for samiske komponister. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske, ideelle interesser og rettigheter. Dette gjør vi ved bl.a. å engasjere oss i nettverksbygging med kulturinstitusjoner. Vi søker å bidra til å utvikle institusjonsoppbygging av samiske utdanningstilbud innen musikk. Mange av SKs medlemmer er representert i forskjellige musikalske utvalg og styrer, blant annet; Sametingets stipendstyre, fagkomite for sametingets kunstnerstipend, SDR styret, Riksscenen, Sami Music Awards, Kunstneres og forfatteres vederlagsfond. I tillegg arrangerer SK seminarer og konferanser som bidrar til å styrke kompetansen til våre medlemmer. SK aspirerer til å være en sentral premissleverandør i utformingen og utviklingen av samisk kulturpolitikk og kulturliv. https://samidaiddar.no/sami-komponisttat/no/

Ingen kommentarer: