onsdag, oktober 23, 2013

joikekurs

denne uken har vi hatt joikekurs, som jeg har vært fagansvarlig for. spennende dager med spennende forelesere som Johan Sara jr, Karen Anne Buljo og stjerneforeleseren Ola Graf. de har ført oss inn i en reise som var sår, vakker og lærerrikt. sjøsamiske joiketradisjoner.  Ola Graff er musiker, musikkpedagog og forsker, han har doktorgrad i sjøsamisk joik og har gjort undersøkelse over en utdødd joiketradisjon.

Sitert fra intervju av Ola Graff på forskning.no
“- Denne arkaiske, sjøsamiske tradisjonen som har greid å overleve på nordkysten av Finnmark, skiller seg fra reindriftssamenes joik på to måter. På den ene siden er den mer fornorsket ved at norsk tonefølelse har glidd inn og blandet seg med den gamle samiske tonefølelsen, og slik at framførelsen kan ligge nærmere synging enn joiking. På den andre sida har Måsøy-tradisjonen fast rytme og faste tekster som er formet ved å smake på ordene ut fra en poetisk språkfølelse. Poetiske virkemidler er blant annet bokstavrim og en forsiktig bruk av enderim – en joiketradisjon mer lik dikt enn joiketekster vanligvis er, forteller Ola Graff.
Dette synes ikke å være resultat av fornorskning, men tvert om rester etter en eldre samisk poetisk tradisjon."

her kan du lese og lytte til joiker og historier han fant på sin reise 

Ingen kommentarer: