fredag, november 13, 2009

fredag den 13.


Wikipedia forteller at:
"Fredag den 13. er når den 13. dagen i en måned faller på en fredag. I vesteuropeiske og særlig engelskspråklige land blir dagen knyttet til uhell. Det blir gjerne sagt at man ikke bør begynne på større prosjekter på fredag den 13. Det er også få som gifter seg på den dagen.I dansk tradisjon har det vært slik at man ikke skulle dra til sjøs eller sette båt på vannet på fredag den 13. Det er få kilder som kan fortelle noe om hvor gammel denne oppfatningen er. I Norge er det ingenting som tyder på at dagen var regnet som uheldig før på 1800-tallet. Det finnes heller ikke kilder som kan fortelle hvordan denne oppfatningen startet, men i kristen tradisjon har fredagen lenge vært sett på som en uheldig dag fordi Jesus døde på en fredag. Langfredag har vært sett på som en spesielt uheldig dag. Tallet 13 har vært oppfattet som et uheldig tall i mange kulturer fordi det er et usymetrisk oddetall. Folklorister regner oppfatningen om fredag den 13. til kategorien «hverdagsovertro», men det er neppe snakk om egentlig folketro, snarere konvensjoner og talemåter. Disse tradisjonene inneholder også gjerne sine egne opphavsforklaringer, ofte også ganske kuriøse. Av de forklaringene som er knyttet til fredag den 13. kan nevnes at kong Filip IV av Frankrike beordret arrestasjon av alle tempelridderne i landet fredag 13. oktober 1307. Dette er påstått å være opphavet til myten om fredag den 13. En annen forklaring er at fenomenet henger sammen med at Judas Iskariot var den trettende ved bordet under Jesu siste påskemåltid. I enkelte land, som Spania og Hellas, er det tirsdag (og ikke fredag) den 13. som knyttes til ulykke".

overtro, overnaturlig og åndelighet er veldig spennende synes jeg. og jeg blir veldig fasinerst av mennesker som rett og lar sine liv styres av det, for eks troen på at sjebnen styrer livet... tror du? lar du deg påvirke at det faktisk er fredag den 13.idag? er du ekstra forsiktig?

jeg leste på nett at Statistikken viser nemlig at det er 10 prosent færre bilskader på fredager som havner på den trettende dagen i måneden.

jeg for min del har hatt en veldig fin start på denne dagen... (bør jeg si bank i bordet...) hehe.. nei det gjør jeg ikke. jeg tror faktisk at man velger dagen sin akkurat slik man vil ha den. du blir det du tenker være seg hvilken som helst dag...

med dette ønsker jeg deg en fantastisk fin fredag den 13.. (bø) nyt dagen max med det du måtte sysle med idag. jeg for min del skal lese masse og ikke minst planlegge en opptreden jeg har imårra.

fredagsklemma fra meg:)

Ingen kommentarer: