tirsdag, august 29, 2023

Alle disse valg altså

Er det den røde, blåe eller den grønne? Livets kapitler - avsluttes og starter. Alle disse valg som må tas - i øyeblikk og på langs. Ingen skal si at det er enkelt.

Ingen kommentarer: