torsdag, januar 20, 2022

Fagseminar UIT campus Alta. Det må du få med deg vettu

 I forbindelse med samefolkets dag har institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) den glede å invitere til et faglig seminar. Gjennom seks innlegg fra fagpersoner formidles ulike temaer som handler om urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning i sosialt arbeid.
Fredag 4.febr kl 08.30 
Det streames også på Altaposten.no
Ingen kommentarer: