torsdag, september 10, 2015

Jeg gir min stemme

Det er på tide dra å forhåndstemme - ja for det er min borgeplikt å gi min stemme.

Jeg har laget liste for meg selv hva som er viktig for meg
verdier
kultur
mer verdier
mennesket
solidaritet
mennesket i sentrum
jeg er en gammel sosialarbeider, ble utdannet barnevenpedagog i 1997, jobbet årrekke i rusomsorg, ungdom, rus/selvmord og barnevern. Så tok jeg mastergrad i sosialt arbeid i 2011.
Helt kort: Hva er viktig for meg? Forebyggende arbeid blant barn og unge, flere lærere inn i skolen,  anerkjennelse, kultur og kunstneriske uttrykk (spes på grunnskolen).Barna er vår fremtid!!! 

Hvilke verdier gir vi dem i gave idag? hvordan er vi med på å forandre fremtiden? 

Godt valgJ