mandag, juli 29, 2013

gaver fra Israel

min søster har kommet til Norge igjen etter uker som hjelpearbeider i Israel, igjennom tygt og tynt, og rik på erfaring og betydelig lærdom. Historiene er mange, på godt og vondt. og perspektivene er enda flere og mye mer nyansert enn det dagbladet og vg klarer å spy ut av ensidighet og totalt mangel på kunnskap, eller mangel på se andre vinkler enn det som skapes av et politisk korrekt Norge.... det tok meg en tid, etter å ha begynt å lese utenlandske medier (om Midtøstenkrisen) at situasjon både i Gaza og synet på Israel er så kompleks, og for å forstå den må man ha kunnskap til historien, som henger i hop med dagens situasjon. Jeg oppfordrer alle til å la være ta til seg alt av ensidige "nyheter" norske medier skriver om Israel, nettopp fordi det er så mange sider ved en sak. her ser du noen av gavene min søster har kjøpt til meg:) lykke. fra beskyttelse til renhet. love

Ingen kommentarer: