lørdag, april 06, 2013

"kom hit då, eg skal ikkje jule deg. Eg skal berre seie at du er den største tosken eg nokon gong har sett. Og no må ikke du vere lei deg for det.... (Ragnar Hovland)


Jeg avslutter fredagen på Universitetet i Tromsø, to dager med undervisning i et spennende tema der jeg blant annet bruker hersketeknikkens mor Berit Ås' sine 5 hersketeknikker som hun igjennom sin avhandling identifiserte i 1979. Den tidligere professoren i sosialpsykologi mener hersketeknikker i første rekke brukes mot kvinner i politikk, organisasjon og arbeidsliv  og der det handler om maktbruk og om å identifisere maktbruk:

1. Usynliggjøring. Tendens til å overse andre mennesker. 
2. Latterliggjøring. Hvis du ikke tar henne/han på sak, ta spesielt henne på person.
3. Tilbakeholdelse av informasjon. Utelatelse av nødvendig informasjon og kunnskap, og definere en stor del av deres arbeid som uviktig.
4. Dobbeltstraff. Reagerer du, er du for følsom. Reagerer du ikke, er du for hard.
5. Påføring av skyld og skam. 

Det handler om å kontrollere andre mennesker, hvordan man bruker teknikken til å sette andre mennesker ute av spill. latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør, påføring av skyld, vold/trusler og objektgjøring av andre mennesker. 

Bedriver alle med hersketeknikker da? nei jeg tror ikke det, men jeg tror at flere erfarer at å få innflytelse eller makt øker sannsynligheten for å bli møtt med hersketeknikker. I andre sammenhenger tror jeg nok at mennesker ubevisst bruker trusler og kategoriserende språk ureflektert for å fremme seg selv, i blant annet frykt for tap av posisjon.
språk er makt! språket tales forskjellig, mellom grupper av mennesker og ikke minst mellom mann og kvinne. språket er døråpner og dørstenger. Mennesket tilpasser seg de sosiale grupper de ønsker å tilhøre der de lærer seg betydningen av det språket for å bli inkludert. På den måten er språket, både verbalt og nonverbalt en av mange virkemidler får å tilpasse seg kollektivt, der individet bygger adferd, språk og handlingsstrategier  på de gjeldene og akseptable verdier.  

har du vært i situasjoner der du føler enten skam, forbigått eller oversett? og der du ikke helt skjønner hvorfor. "ærlig talt  Ann Mari, dette var ikke voksent gjort av deg... ." startet en mail adressert til meg her forleden. En mann som sannsynligvis følte sin posisjon truet fordi jeg ikke gjorde som han sa, og var enig.. . jeg må innrømme at jeg forundrende leste mailen flere ganger, og satt meg ned  å tenke over ordlyden og på denne nedlatende måten han skrev mailen på. Til meg, oppegående menneske som stort sett er snill og hjelpsom, og med en tålmodighet mange bør misunne... Jeg respekterer at han er uenig med meg i de valg jeg gjorde i den saken, men ordlyden som blir brukt mot meg er særdeles graverende, nedlatende og sannelig også noe språkmessig dårlig. Heldigvis er  jeg oppdatert på Berit Ås hersketeknikker og hvordan håndtere slik nedlatende toner fra usikre mennesker som sannsynligvis er redd for å miste sin plass.

Hva er det Ås sier om håndtering av disse teknikkene. Først og fremst holde hodet kaldt og holde seg til saken. har du hørt uttrykket: "hold dine venner nære, men hold dine fiender nærmere.." Analyser situasjon, ikke minst fatningen, understrek heller virkeligheten. puss gjerne glorien hans og stryk med hårene på en ikkeavslørende måte. husk at en "wannabe verdensmester" ikke er en verdensmester. Ei heller glemme at skyldfølelse og skam gjør at du føler deg enda mindre og du blir et lett bytte. Det er ikke deg det er noe galt med. Hold fokus. Snakk med noen enten privat eller på jobb. Om du opplever en av teknikkene direkte: spør vedkommende hva han/henne mente med det  blikket, men hold deg rolig og nøktern. husk at det er ikke sikkert han han/henne er klar over bruken av for eks nonverbale signaler som han/henne sender ut.

Mobbing, trakassering og undertrykking skal ikke skje,  verken blant voksne og barn. 
det er ødeleggende og destruktivt på alle måter. de fleste spesielt unge er livredde for å ikke bli likt. gruppetilhørighet er viktig for dem. og når trusselen om å bli satt ut eller ekskludert er der fører det til usikkerhet,redsel, dårlig selvtillit og skam over selv. tanker som at jeg er dum, tykk, tynn stygg, kan ikke noe eller ingen liker meg er ødeleggende og setter dype spor. vi voksne er rollemodeller for de unge, vi bør ta et blikk i oss selv og evaluere vår måte på å kommunisere på. med hvilke blikk ser du på medmennesket? 

kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicare som betyr å gjøre noe felles. det handler om at vi skal strebe etter deltagelse i samhandlingen der individer opplever likeverdig relasjon. En god kommunikasjon handler om å gi anerkjennelse, se lytte og oppmuntre, selv om ikke alle alltid er enig så kan positive elementene være tilstede. en diskusjon kan være fruktbart på og gi fremgang. 

jeg liker begrepet fremsnakking:) 
la oss fremsnakke hverandre
gi hverandre en klapp på skulderen
det du er usikker på er kanskje ikke så skummelt..
ikke la frykten ta deg
er folk sure, gi et smil
er folk uenig med deg, la dem være det.

god lørdagskveld   






1 kommentar:

Anonym sa...

My relatives always say that I am wasting my time
here at web, but I know I am getting knowledge
daily by reading such nice posts.

My web site - froxh.com