onsdag, mars 23, 2011

snart ny rusplan..

nå får kautokeino kommune ny rusmiddelplan og i den forbindelse er det gjort en liten undersøkelse blandt ungdom i kautokeino om rusbruk.

det handler om å forebygge rusbruk på et tidlig stadie. voksne må på banen;foreldre, nabokjærringa alle voksne som omgås barn og unge. det nytter ikke bare at skolen kommer på banen med tiltak, eller andre offentlige tiltak for å forebygge rusbruk eller begynnende rusbruk.

det handler om å følge med hva de unge bedriver tiden sin med. det handler om å oppdage adferdsendringer hos den unge, skifte av venner og miljø, endringer i oppførsel, skolearbeid og lignende. ja det er et stort ansvar, men det må tas!

"En undersøkelse blant 13-20-åringer i Kautokeino i 2010 viser at av 146 spurte ungdommer svarte 136 at de ikke har behov for narkotika. Seks stykker svarte at de får tak i narkotika på skolen og hos «noen». De som svarte ja på at de ruser seg, gjør dette fordi det er spennende. 15 av disse ungdommene svarte at det er lett å få tak i narkotika. 123 vet ikke og 4 svarte nei. Av 142 ungdommer svarte 80 at de ikke har behov for å få tak i alkohol. 44 svarte at de får det fra eldre kamerater eller søsken. De eldste kjøper det selv.De som hadde forsøkt å røyke hadde en gjennomsnittsalder på 11 år. (sagat avis)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skummelt!Det er mye vi ikke vet ja.

Ann-Mari Andersen sa...

livet kan være litt skummelt. og narkotika er litt skummelt