torsdag, januar 27, 2011

loven om tiltrekning

jeg har fått par timer ekstra i gave idag, noe som faktisk er veldig godt. jeg fyller dem noe bra og positivt.

det er tankene og følelsene dine som styrer deg
du tiltrekkes deg det du tenker og ikke minst hva du føler

forslag; start opp med å lage en takknemelighetsliste. skriv ned hva som gir deg en god følelse, hva du virkelig er takknemelig over. heng den opp på badet, på kontoret, vaskerommet eller kor som helst. det viktige er at du ser den som en påminnelse på hva du faktisk er takknemelig over. prøv det en uke, og jeg lover deg at du får gode tanker og varme følelser. når du f.eks er nede på grunn av et eller annet, les takknemelighetslista di, grunn på den. gjøre noe som er koselig, syng en sang eller lytt til musikk du liker. Tankene våre har sterkere betydning og påvirkning for våre liv enn vi ofte er klar over. Tanker som går på takknemlighet er ekstra sterke på en positiv måte.


det handler om loven om tiltrekning. At tanker kan måles elektromagnetisk er vitenskapelig bevist: Tankene er impulser du sender ut fra deg og som trekker til deg mer av det du sender ut. Denne universelle loven fungerer kontinuerlig og har alltid gjort det om du er klar over den eller ikke. Loven skiller ikke mellom det som er negativt for deg eller positivt. Uansett får du mer av det du bruker bevisstheten din på.

Positive tanker tiltrekker positive opplevelser - så enkelt er dette.

ønsker deg en fin torsdag:)

Ingen kommentarer: