onsdag, oktober 27, 2010

mobbing og nettvett.... kom hit da, jeg skal ikke jule deg...


"kom hit då, eg skal ikkje jule deg. Eg skal berre seie at du er den største tosken eg nokon gong har sett. Og no må ikke du vere lei deg for det.... (Ragnar Hovland)

Mobbing er for farlig til å bagatelliseres. Mobbing kan ødelegge liv og muligheten for en god utdanning.(barneombudet)

det er ødeleggende, vondt, destruktivt, det knuser, det kan føre til selvmord. mobbing finnes overalt, blandt barn/unge og blandt oss voksne. arbeidstilsynet definerer mobbing som; "er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer".

jeg leste en bok for litt siden om herkseteknikker som handler om å kontrollere andre mennesker, hvordan man bruker teknikken til å sette andre mennesker ute av spill. boken snakker om foreskjellige hersketeknikker; usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør, påføring av skyld, vold/trusler og objektgjøring av mennesker (kvinneidretten og ikke minst rasisme er full av objektgjøring). det handler om språklig båssetting der vi pakker inn budskapet for å få en fortolkning; "oja du liker vel Grand Prix siden du er homo"? eller du er same, bor i lavvu og har rein? "må du være så kritisk? åja du er sånn typisk intellektuell dame?" eller; hvor ofte har ikke voksne sagt til barn; om du gjør A så skjer B....
hva med stillheten...for å forvirre den andre?
ekskludering igjennom ord og kroppsspråk..

de fleste spesielt unge er livredde for å ikke bli likt. gruppetilhørighet er viktig for dem. og når trusselen om å bli satt ut eller ekskludert er der fører det til usikkerhet,redsel, dårlig selvtillit og kanskje skam over selv. tanker som at jeg er dum, tykk, tynn stygg, kan ikke no, ingen liker meg og jeg er ikke verd noe.. om barn og unge utsettes for mobbing så vil det alså påvirke dem for resten av livet, det påvirker valg, det setter spor og det endrer synet på dem selv.

mange ganger så er ikke vi voksne obs på hvordan vi snakker enten til barn eller våre medmennesker. måter vi er på kan være ødeleggende for andre. og barna de lærer av oss. igårkveld var jeg vitne til nettmobbing blant noen unge på facebook, der man skriver opprørende truende og uleverende meldinger til hverandre på statuslinjen. det er skremmende, men det som skremmer meg enda mer er foreldre som ikke har peilig hva barna driver på med på nettet. det kan virke så veldig uskyldig og sitte foran pc, barnet er stille og forstyrrer ikke den voksne....ja nettet er bra, men nettet er også livsfarlig!!! man skal lære å bruke det fornuftig og klokt. som foreldre bør man kontrolere hva som skjer på nettby og facebook og alle andre plasser barnet vanker digitalt.

ta en titt på denne siden og les mer om nettmobbing.
denne er også verd å se

1 kommentar:

Tor Erik sa...

Det er blitt en uting det med mobbing på nett og via sms, de er så feige.