tirsdag, august 25, 2009

"Folkeaksjonen for et bedre Kautokeino"

skrevet av Pål Norvoll Kauokeino.net

"Folkeaksjonen for et bedre Kautokeino" vil nå slå et slag for kulturskolen i Kautokeino. Derfor er det startet en kronerulling for å få inn penger til kulturskolen. Og aksjonen har allerede fått inn en god slump med penger, og oppfordrer alle enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter til å være med og støtte kulturskolen.

Det er laget en informasjonsside hvor man kan lese litt om bakgrunnen for kronerullingen, samt følge med på hvor mye som kommer inn av penger gjennom kronerullingen (oppdateres hver 14 dag).

Adressen til denne informasjonssiden er http://kulturskolen.kautokeino.net/

For å lett finne fram til aksjonens kontonummer, vil kautokeino.net ha en banner liggende fremme så lenge aksjonen varer. Trykker man på dette banneret, vil man får opp informasjon om hvordan man kan bidra gjennom kronerullings-aksjonen.

Takker Gud for at det finns ildsjeler!!!


Ingen kommentarer: