fredag, juli 24, 2009

toleranse


Toleranse er ikke å akseptere andres annerledes meninger til et visst punkt eller til din egen smertegrense. Det er ved smertegrensen toleransen BEGYNNER... (ukjent)

vi tror kanskje mange ganger at vi er omsorgsfulle medmennesker og viser toleranse overfor andre....kan det være slik at så lenge medmennesket holder seg innen for visse rammer som er nærliggende våre egne normer, regler og holdninger så aktsepterer og respekterer vi medmennesket og titulerer oss som et godt og fromt menneske med toleranse og overbærenhet?

Ingen kommentarer: